FAQ

From FOG Project
Jump to: navigation, search

Kernel Panic or Drivers Not functioning

HAVE YOU TRIED (AS ROOT ON YOUR FOG SERVER)

FOG 0.32 or earlier.

Code:

cd /tftpboot/fog/kernel
mv bzImage bzImage.orig.<CURRENTDATE>
wget -O bzImage --no-check-certificate https://mastacontrola.com/fogboot/kernel/bzImage32

FOG 0.33 (64 Bit) OR Download through the kernel updater under Unofficial Kernels.

Code:

cd /var/www/<FOGWEBDIR>/service/ipxe
mv bzImage bzImage.orig.<CURRDATE>
wget -O bzImage --no-check-certificate https://mastacontrola.com/fogboot/kernel/bzImage

FOG 0.33 (32 Bit) OR Download through the kernel updater under Unofficial Kernels.

Code:

cd /var/www/<FOGWEBDIR>/service/ipxe
mv bzImage32 bzImage32.orig.<CURRDATE>
wget -O bzImage32 --no-check-certificate https://mastacontrola.com/fogboot/kernel/bzImage32